Publications

Register for email alerts.

ENGIE E&P

ENGIE E&P in the UK

ARCHIVED DOCUMENTS

ENGIE E&P in Norway

  • 2015 ENGIE E&P Norge Annual Report

  • 2014 ENGIE E&P Norge AS Annual Report

  • 2013 ENGIE E&P Norge AS Annual Report

  • 2012 ENGIE E&P Norge AS Annual Report

  • 2011 ENGIE E&P Norge AS Annual Report

Brochures

Norwegian governmental documents on Gjøa

  • Stortingsproposisjon 64 - utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør

  • Inntilling frå energi- og miljøkomiteen om utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør